Communities of Practice okupljanje – Innovative HR | New Methodologies

Došao je red na drugi u nizu događaja koje ćemo organizovati u okviru Communities of Practice grupa.  Okupljanja će biti interaktivnog tipa, trajaće do 60 minuta i želimo da zajedno uvidimo šta je to sa čime se svakodnevno suočavate i koje su najmodernije prakse, kako bismo do kraja godine dublje obradili te teme. Dođite, iznesite svoje mišljenje i doprinesite kreiranju sadržaja koji je važan za vas. Okupljanje će se održati na Zoom platformi. Čekirajte vaše kalendare!

Communities of Practice okupljanje – Remote work | Flexible Workplace

Došao je red na drugi u nizu događaja koje ćemo organizovati u okviru Communities of Practice grupa.  Okupljanja će biti interaktivnog tipa, trajaće do 60 minuta i želimo da zajedno uvidimo šta je to sa čime se svakodnevno suočavate i koje su najmodernije prakse, kako bismo do kraja godine dublje obradili te teme. Dođite, iznesite svoje mišljenje i doprinesite kreiranju sadržaja koji je važan za vas. Okupljanje će se održati na Zoom platformi. Čekirajte vaše kalendare!

Back to top button