Communities of Practice okupljanje – Strategic HR | C-suite skills | Leadership

Došao je red na drugi u nizu događaja koje ćemo organizovati u okviru Communities of Practice grupa.  Okupljanja će biti interaktivnog tipa, trajaće do 60 minuta i želimo da zajedno uvidimo šta je to sa čime se svakodnevno suočavate i koje su najmodernije prakse, kako bismo do kraja godine dublje obradili te teme. Dođite, iznesite …

Communities of Practice okupljanje – Employee Experience | Culture

Došao je red na drugi u nizu događaja koje ćemo organizovati u okviru Communities of Practice grupa.  Okupljanja će biti interaktivnog tipa, trajaće do 60 minuta i želimo da zajedno uvidimo šta je to sa čime se svakodnevno suočavate i koje su najmodernije prakse, kako bismo do kraja godine dublje obradili te teme. Dođite, iznesite …

Back to top button