HR World korporativni član

O nama

Mikrokreditna finansijka institucija Alter Modus je osnovana 1997. godine sa ciljem pružanja kreditne podrške za razvoj porodičnih i malih biznisa u Crnoj Gori. Danas je Alter Modus sinonim za kompaniju koja postavlja i unapređuje standarde mikrokreditiranja na crnogorskom tržištu sa udjelom od 66%. Najveći broj kredita odobravamo fizičkim licima i preduzetnicima.
Sjedište Alter Modusa nalazi se u Podgorici, a djelatnost se obavlja u 20 poslovnica širom Crne Gore koje formiraju tri poslovne mreže – jug, centar i sjever.

Kao društveno-odgovorna kompanija nastojimo biti podrška novim generacijama preduzetnika, posebno onima čije se poslovanje bazira na digitalnim, inovativnim i virtuelnim rješenjima, online kanalima prodaje i distribucije. Ovakva poslovna strategija ima značajan uticaj kako na našu ponudu, tako i na unutrašnju organizaciju i kulturu. U Alter Modusu vjerujemo da je kontinuirano učenje ključ uspjeha, a podržavanje mladih ljudi u sticanju korisnih znanja i vještina za poslovni svijet od presudnog je značaja.

HR World video sadržaj

Postani dio našeg tima

Idealan kandidat jasno komunicira motivaciju za rad u našoj kompaniji, prepoznaje se u našim vrijednostima i pokazuje spremnost da se razvija i napreduje kako bi doprinio zajedničkim uspjesima. Takođe posjeduje timski duh, pokazuje jasan stav i predusretljivost.
Kandidatima koji žele da postanu altermodusovci i dolaze na razgovor za posao kod nas savjetujemo da uvijek budu iskreni i pokažu svoju autentičnost. Prije konkurisanja savjetujemo da istraže osnovne informacije o kompaniji i promisle u kojoj mjeri se prepoznaju u našim vrijednostima. Dijeljenje vrijednosti je ključno za zadovoljstvo i uspješnu saradnju između kandidata i kompanije.

Foto galerija

Back to top button