Innovative HR

Kako osigurati da zaposleni prate inovativno poslovanje?

Teško da se može zamisliti uspešno poslovanje bez inovacija. Stoga, u A1 Srbija se trudimo da ih podstičemo na razne načine. Kretanje utabanim stazama daje osećaj sigurnosti, ali za izuzetnost je ipak potrebno otisnuti se u nepoznato. 

Veliki deo rada na podsticanju inovacija i inovativnog načina razmišljanja čini rad na samoj kulturi kompanije. Veoma je važno da se kreira klima takva da ohrabruje nove ideje, eksperimentisanje i greške, jer je to teren pogodan za rađanje novih ideja. Pored toga, trudimo se da kroz različite inicijative angažujemo zaposlene upravo na način koji od njih traži da razmišljaju drugačije, inovativnije. 

Rad na razvoju kulture koja bi bila plodno tlo za inovacije nikako ne može biti jednokratna aktivnost, već kontinuirani rad. S tim u vezi, jedna od dugoročnijih inicijativa koju smo realizovali podrazumevala je višemesečni rad na promociji agilnih vrednosti kroz razne interne aktivacije, radionice, komunikacijske i edukativne aktivnosti. Jedna od aktivnosti koja je imala dosta uspeha među kolegama je serija radionica na kojima su zaposleni mogli da procene timske uloge u koje se najbolje uklapaju i uvide vrednost i lepotu samoorganizovanih timova.

Takođe, neformalna druženja sa članovima vodećeg tima, gde je svaki član predstavljao po jednu vrednost iz svog ugla, uticaj na kulturu ali i poslovanje, bila su neka od najposećenijih internih druženja. Deo inicijative je podrazumevao i upotrebu agile metodologije kao i design thinking metodologije. Cilj nam je bio da dopremo do što većeg broja kolega kada je u pitanju upoznavanje agilnih vrednosti ali i same metodologije rada, kroz vežbe na konktretnim problemima sa kojima se suočavaju. 

Pored toga, dve skorije realizovane inicijative osmišljene tako da podstaknu inovacije su A1 Factory i Tvoje messto

A1 Factory

A1 Factory je naša interna platforma razvijena sa ciljem da na jednom mestu okupi što više ideja zaposlenih u vezi sa načinom rada, procesa, proizvoda i usluga kao i našeg okruženja. Time želimo da podstaknemo sve zaposlene na aktivnu saradnju u uvođenju unapređenja unutar kompanije. Svaka kategorija predloga ima urednika, koji zajedno sa predlagačem ideje radi evaluaciju i dogovor oko daljeg statusa predloga.

Predlozi koji uđu u realizaciju dobijaju nosioca aktivnosti kojeg određuje urednik. Nosilac aktivnosti može da bude predlagač ali i bilo ko drugi od kolega iz kompanije, u zavisnosti od same situacije i tipa predloga. Kao rezultat ove aktivnosti, uvedene su brojne pogodnosti za zaposlene, unapređenja različitih procesa, sistemska unapređenja, unapređenja iskustva naših korisnika i sl.

Tvoje messto

Tvoje messto podrazumeva program koji podstiče zaposlene na inovativan način razmišljanja i davanja ideja. Program se sprovodi postavljanjem izazova pred zaposlene i podsticanjem da na taj izazov odgovore novom idejom i rešenjem za naše korisnike. Tokom programa zaposleni dobijaju podršku i edukaciju, kako bi osnaženi prolazili kroz ceo proces razvoja ideje.

Ovim programom želimo da dostignemo kompanijske ciljeve na jedan nov način, kroz podsticaj organizaciji da se okrene inovacijama. Ideja je da kao organizacija počnemo da koristimo metode kojim testiramo i dokazujemo potrebu, da bismo dali korisnicima baš ono što im treba. Time ćemo uticati i na korisničko zadovoljstvo ponudom, uslugom i odnosom. Takođe, kroz ovaj program povećaćemo privrženost zaposlenih kroz uključivanje i doprinos strategiji i ciljevima kompanije. 

Pored edukacije i iskustva, sticanja novih znanja i tržišno konkuretnih kompetencija, networkinga i pospešene saradnje sa internim i eksternim ekspertima, sve timove čekaju nagrade, bez obzira na to da li će ideja biti implementirana ili ne. One čija ideja bude doživela implementaciju čekaju finansijske nagrade i poseta Innovation camp-u u Berlinu, a sve ostale očekuje budžet za lični razvoj i timska večera. 

Za kraj, sa ponosom ističemo da su ponekad najbolji nosioci inovacija naše najmlađe kolege – A1 studenti. Ove godine, prva generacija A1 studenata završava svoje šestomesečno putovanje. Program prakse je u potpunosti osmišljen tako da podstakne inovativan način razmišljanja kod studenata – studenti rade u malim, krosfunkcionalnim timovima, okupljeni oko različitih ideja osmišljenih sa ciljem osnaživanja digitalnog života korisnika.

Tokom celokupnog trajanja prakse studenti imaju podršku u vidu mentorstva i brojnih edukativnih aktivnosti na temu agilnih metodologija i novih načina rada uopšte. 

Ne postoji recept kada je u pitanju rad na podsticanju zaposlenih na inoviranje. Ponekad akcije u koje je uloženo mnogo truda i rada ne dovedu do željenih rezultata, dok neke sitne aktivacije i postupci ka zaposlenima imaju veliki uticaj. Ipak, verujemo da bi se većina stručnjaka složila sa nama oko toga da je veoma važno da zaposleni osećaju pre svega sigurnost u okruženju u kome rade, slobodu da mogu da isprobaju nešto novo i neobično, prostor za greške i eksperimentisanje te da se inovacije rađaju upravo na takvom terenu.

Autor:
Tijana Samardžić, HR Partner, A1 Srbija d.o.o.

Povezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button