Wellbeing

Kako promovisati mentalno zdravlje u kompaniji?

3 ključna uvida u ovom blogu:

  • Značaj vođenja računa o well-being-u zaposlenih
  • Šta znači “walk the talk” u kontekstu promovisanja mentalnog zdravlja u kompaniji?
  • Koje akcije mogu da se sprovodu kako bi se promovisalo mentalno zdravlje u kompaniji?

Živimo u 21. veku, biznis diktira izuzetno brz tempo i promenljivu dinamiku, a mikrostresori dolaze iz različitih izvora, te ne čudi što se na dnevnom nivou susrećemo sa brojnim člancima na temu očuvanja mentalnog zdravlja.

Mentalno zdravlje je stanje blagostanja u kojem svaka osoba ostvaruje svoj potencijal, funkcionalno se nosi sa svakodnevnim stresorima, što joj omogućava da produktivno radi i da doprinosi svojoj zajednici. Sama definicija nam ukazuje na značaj mentalnog zdravlja u svim aspektima života, pa i u poslovnom okruženju, jer je upravo taj koncept ono što čini zaposlenog spremnim da uči, razvija se i koristi svoje kapacitete i potencijale.

Istraživanja pokazuju da vođenje računa o well-being-u zaposlenih značajno povećava produktivnost i angažovanje zaposlenih, a smanjuje apsentizam. Ukoliko kompanija i zaposleni ne vode brigu o svom mentalnom zdravlju, onda zaposleni ne mogu biti dobri ni prema sebi, ni prema kolegama, ni prema svojoj karijeri. 

Pričanje o mentalnom zdravlju i njegovoj važnosti u okviru kompanije daje rezultat samo ako se vodimo frazom walk the talk. Ukoliko se kao kompanija zadržavamo samo na priči, a bitne koncepte i dobre prakse ne implementiramo u svoje interne procese, naše akcije mogu da izazovu samo kontra efekat.

U našoj kompaniji se trudimo da zaista živimo naše vrednosti i da se posvetimo bitnim temama, pa smo tako obeležili Svetski dan mentalnog zdravlja i još jednom ukazali kolegama na važnost istog. To smo uradili tako što smo napravili vizuelni prikaz mentalnog zdravlja u vidu muzeja.

Kako je ovaj muzej izgledao? 

U kancelarijama na svim našim lokacijama smo izložili različite eksponate, a pored svakog eksponata je stajala poruka koja govori o njegovom značenju i njegovoj povezanosti sa mentalnim zdravljem. Primer eksponata je punjač – sa opisom: Ako ne dozvoljavaš da se isprazni baterija na tvom telefonu, nemoj dozvoliti da se to tebi desi. Ili autić sa pokvarenim točkom – sa opisom: Kada tvom ljubimcu treba pomoć – vodiš ga kod automehaničara, da li isto tako tražiš podršku za sebe kada ti je potrebna? 

Svi eksponati i poruke su imali za cilj da kolege navedu da razmisle o tome koliko pažnje posvećuju svom mentalnom zdravlju, u odnosu na neke druge sfere njihovih života.

Smatrali smo da je na taj dan važno da kolegama pružimo odgovore na pitanja koja imaju u vezi sa mentalnim zdravljem. Sa tim ciljem smo organizovali i QA sesiju na kojoj smo odgovarali na prethodno anonimno prikupljena pitanja kolega. Pričali smo na različite teme, o burnout-u, “lošim” navikama, o anksioznosti, ali i o vrstama psihološke podrške i psihoterapijskim pravcima koji postoje.

Mentalno zdravlje je izuzetno kompleksna tema i važno je da budemo svesni da jedna akcija nije dovoljna. Potrebno je da razmišljamo šire i kontinuirano osmišljavamo načine na koje možemo da promovišemo ovu temu u organizaciji. Neke od dodatnih akcija koje sprovodimo su:

  • Angažovanje kompetentnih zaposlenih koji će pružati psihološku podršku kolegama i stvaranje psihološki bezbedne kulture i sredine. Transparentna komunikacija sa zaposlenima o tome kome mogu da se jave za psihološku podršku kada im je potrebna.
  • Edukacija zaposlenih o mentalnom zdravlju kroz kreiranje i pružanje raznih materijala za čitanje
  • Organizacija internih predavanja/ treninga iz ove oblasti
  • Angažovanje eksternih stručnjaka koji će držati predavanja/ razgovarati na teme vezane za mentalno zdravlje sa zaposlenima.

Ako svi počnemo biti iskreni prema svojoj boli i nedostacima, umesto da se pretvaramo da ne postoje, možda ćemo tada ostaviti svet boljim mestom nego što smo ga pronašli.  – Russell Wilson

 

Autorka: Dunja Dmitrović. People Development Manager, Vega IT

O kompaniji:

 

Vega IT je softverska kompanija, osnovana 2008. godine od strane dva studenta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Uspešno poslujemo već 15 godina na tržištima Velike Britanije, Nemačke, Belgije, Holandije i Švajcarske. Za to vreme smo radili na preko 1000 projekata i u 15 različitih industrija.

Od samog osnivanja, naša želja je bila da izgradimo uspešnu organizaciju, u kojoj se ljudi osećaju srećno, i da taj uspeh koristimo kako bismo svet učinili boljim mestom. Osim toga veliki značaj posvećujemo i lokalnoj zajednici, jer verujemo da je suština stabilnog i jakog biznisa, razvijena i jaka društvena zajednica.

 

Povezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button