HR World i Atria Group te nagrađuju!

Prva nagrada “High Performance Team Coaching” (Erickson Coaching International) - trajanje treninga: 3 dana

Ukoliko u vašem timu:

  • Često dolazi do konflikata i nerazumevanja među članovima tima
  • Osećate da članovi vašeg tima funkcionišu kao grupa ljudi, a ne kao sinergetski povezana celina
  • Ne postoji jasan zajednički cilj i dugoročno razmišljanje
  • Pojedini članovi tima ne isporučuju rezultate, što značajno utiče na performance celog tima

trening “High Performance Team Coachingjeste za vas.

 

Ovladajte alatima koji će vam omogućiti da povežete članove oko iste vizije, vrednosti i ciljeva i unapredite rezultate u kratkom roku!

Ova edukacija je namenjena HR ekspertima, rukovodiocima timova, project managerima, scrum masterima, profesionalnim koučevima, i svima onima koji rukovode novoformiranim timovima, timovima u kojima su prisutni konflikti, projektnim ili geografski dislociranim timovima, kao timovima koji se suočavaju sa promenama.

 

Neke od tema koje ćemo obrađivati na ovoj edukaciji:

  • Struktura timskog koučinga,
  • Rad na veštinama potrebnim za definisanje timskih vrednosti, vizije i misije, kao i
  • Rad na veštinama neophodnim za bolje vođenje timskih sastanaka.

Očekivani ishodi treninga su: poboljšanje saradnje i timskih performansi, jasnoća uloge svakog člana tima, konstruktivno rešavanje konflikata, stvaranje uslova za zajedničko i kontinuirano učenje unutar tima, razvijanje plana i akcionih koraka, osećaj pripadnosti i postavljanje timskih ciljeva i vrednosti.

Ovaj trening je prvi i jedini akreditovani trening o timskom koučingu od strane ICF-a (International Coach Federation) i nosi zlatni standard kvaliteta.


Vodite tim do uspeha. Pravim putem. Na pravi način.

Više o samoj edukaciji možete pogledati OVDE.

Druga nagrada - „The Art and Science of Coaching“- Module I (Erickson Coaching International) - trajanje treninga: 4 dana

  • Želite da postanete profesionalni kouč ili da profesionalno da napredujete i primenjujete koučing alate;

  • Vi ste menadžer ili lider i želite da naučite kako da podstaknete proaktivno razmišljanje kod članova tima i podržite ih da se okrenu od problema ka široj slici;

  • Kao HR nastojite da zaposlene povežete oko vrednosti kompanije, kao i da uskladite strateške ciljeve kompanije sa politikom razvoja zaposlenih?

Trening „Umetnost i nauka koučinga“ jeste za vas! Ova edukacija je namenjenja svima onima žele da postanu profesionalni koučevi ili primenjuju koučing veštine u svom svakodnevnom radu.

Predstavlja prvi korak globalnog Erickson programa, koji vam otvara put do svetske ICF akreditacije, najvišeg nivoa edukacije u profesionalnom koučingu.
Edukacija je usmerena na rešenje, zasnovana na neuronaučnim principima, naučiće vas kako da vodite druge ka ostvarenju ciljeva, a znanje ćete sticati kroz praktično iskustvo.
Neke od tema koje ovaj trening pokriva su:
  • Koučing alati (uspostavljanje poverenja, aktivno slušanje, razvoj vizije),
  • Koučing principi i tehnike (Erickson principi, logički nivoi, usmeravanje klijenta ka cilju),
uz interaktivan pristup i mnoštvo praktičnih vežbi već od prvog dana treninga.


Nakon ove edukacije, razumećete šta je koučing, saznaćete kako da postavite ciljeve i akcione korake na timskom i individualnom nivou, povećate angažovanje zaposlenih. Saznaćete kako izgleda struktura koučing razgovora i bićete spremni da potpuno samostalno izvedete koučing sesiju.

 

Iskusite umetnost lične i profesionalne transformacije. Vi ste promena koja menja svet.

 

Više o samoj edukaciji možete pronaći OVDE.

Treća nagrada – Discover PCM (Kahler Communication) - trajanje treninga 2 radna dana ili Competency Based Interview (Saville Assessment) – trajanje treninga 2 radna dana

Trening Upoznaj se sa PCM-om se temelji na metodologiji PCM (Process Communication Model®), koja pruža uvid u dubinsku strukturu ličnosti, i na jednostavan način omogućava razumevanje dinamike u komunikaciji.

 

Trening je namenjen svima koji žele da upoznaju svoju dubinsku strukturu ličnosti i karakterne snage, HR ekspertima koji teže da poboljšaju motivaciju, angažovanje i zadovoljstvo svakog pojedinca u timu, kao i onima koji se bave vođenjem ljudi i razvojem njihovih potencijala.

 

Tokom treninga polaznici dobijaju uvid u sopstvenu strukturu ličnosti, snage, slabosti i preferirani način komunikacijem, razumevanje različitih metoda komunikacije i kreiranje lične strategije za unapređenje komunikacije sa različitim sagovornicima.

 

Očekivani ishodi treninga su bolje razumevanje sopstvene strukture ličnosti, povećana sposobnost upravljanja emocijama, bolje razumevanje različitih sagovornika i izgradnja kvalitetnijih odnosa.

 

Ko sam ja? Ko su ljudi oko mene i zašto drugačije komuciramo? Kako da se razumemo?

 

 

Trening Intervju zasnovan na kompetencijama omogućava učesnicima da steknu najbolje praktično iskustvo u primeni tehnika intervjuisanja.

 

Namenjen je ključnim donosiocima odluka u procesu selekcije, rukovodiocima za trening i razvoj zaposlenih, HR profesionalcima, zaposlenima koji treba da preuzmu proces regrutacije i selekcije kandidata, kao i konsultantima koji rade na unapređenju svojih veština.

 

Kroz ovaj interaktivan trening učesnici dobijaju uvid u važnost pravilne upotrebe kompetencija za donošenje važnih odluka u okviru HR i organizacionih procesa. Cilj treninga je osposobljavanje učesnika za sprovođenje intervjua zasnovanog na kompetencijama na struktuiran, fokusiran, sveobuhvatan i ispravan način.

 

Na kraju treninga, učesnici će moći da: postave model kompetencija za različite pozicije u okviru kompanije. povećaju objektivnost procene koristeći jasno definisane kriterijume,  koriste strukturiranu metodologiju postavljanja efektivnih pitanja i donose objektivne odluke o kandidatima koristeći Wave Interview Guide.

 

Postavite prava pitanja. Koristite naprednu procenu.

Back to top button