Learning & Development

Nikola Jovanović: Da li ce digitalizacija dehumanizovati obuku i razvoj u IT kompanijama?

Odmah na početku da vam kažem – neće.

Ako ste u vašoj organizaciji zaduženi za obuku i razvoj, najvažnije pitanje, kada je u pitanju digitalizacija (i celog HR-a uopšte), je da li ste zaista spremni da se u potpunosti posvetite zaposlenima, njihovom razvoju i razvoju organizacije.

Digitalizacija će vam, prosto rečeno, automatizovati sve što se automatizovati može od procesa, i ostaćete oči u oči sa suštinom – da li pružate vrednost i omogućavate rast zaposlenima i organizaciji?

To, automatski, znači i da će očekivanja od vas i vašeg znanja biti mnogo veća.

Ne pišem ovo napamet, naprotiv. U poslednjih 6 godina aktivno se, sa poslovnim partnerom iz Nemačke i Univerzitetom Kempten, bavim istraživanjima u oblasti korporativnog učenja i razvoja ljudi u organizacijama.

Kroz prikupljanje podataka i analizu konkretnih strategija, planova, i još više praksi i rezultata u 50-ak najvećih svetskih kompanija, naš tim prepoznaje trendove, inovacije, ali i potrebe za inoviranjem.

Osnovni zaključak svih naših istraživanja je da se funkcija razvoja ljudi u organizacijama najdinamičnije menja i, za razliku od drugih osnovnih funkcija HR-a, izuzetno je teško upoređivati prakse u više kompanija u isto vreme.

Odeljenja za obuku i razvoj se hijerarhijski nalaze od najnižeg do najvišeg nivoa, a njihova funkcija varira od osnovne obuke novozaposlenih i administracije do čitavih korporativnih univerziteta koji nose strateške promene u organizaciji.

To se jasno vidi i na poređenju ove 4 kompanije (Adidas, ThyssenKrypp, General Electric, Infosys), za koje sam, pre istraživanja, bio ubeđen da su potpuno uporedive na nivou HR-a.

Međutim, ono što ih sve spaja je generalno trend digitalizacije svih procesa vezanih za obuku i razvoj zaposlenih, na ovaj ili onaj način.

Neko koristi samo LMS da bi pratio aktivnosti obuke, neko koristi e-learning rešenja da bi unapredio efikasnosti i smanjio troškove, neko kreira self-service “Digital Learning Hub-ove” za zaposlene i integriše digitalne i “obične” treninge u tzv. blended learning modele.

A ima i onih najhrabrijih koji već uvezuju ponašajne i poslovne kompetence, lične planove razvoja, comp&ben sistem i druge baze podataka sa AI softverom i na taj način zaposlenima, ali i menadžmentu, nude visoko-personalizovan i inteligentan sistem koji raste i razvija se zajedno sa organizacijom.

Ono što ih takođe spaja je zainteresovanost da što bolje razumeju šta digitalizacija znači. Da li je to proces koji pokrene menadžment kompanije pa se HR prilagodi? Ili je to nešto o čemu HR treba da razmišlja, i to ne samo vezano za HR procese, već šire, u smislu organizacionog razvoja?

Ili je digitalizacija, pak, eksterni trend, dešava se svuda oko nas, pa će nam se prosto desiti? Ko uopšte treba da vodi proces digitalizacije, kako to utiče na zaposlene i na ceo HR sistem?

Da li, što se obuke i razvoja tiče, govorimo o razvoju postojećih, ili o novim, digitalnim kompetencama?

Tražeći odgovore na ta pitanja testirali smo i analizirali više od 100 modernih tehničkih rešenja (od najvećih, poput CrossKnowledgea, SkillSofta i Degreeda, do malih ali izuzetno inovativnih rešenja poput GameLearna i 3DICC Terfa) i imali sreću da nam u tom procesu vrata otvori jedna od najvećih svetskih kompanija (350.000+ zaposlenih), tako da su testiranja bila prava, u realnim uslovima.

Primenjene VR/AR tehnologije u obuci, kolaboracija, 3D svetovi, Learning Experience platforme koje koriste AI, obuka kroz video igrice i gejmifikacija procesa učenja, samo su neke od tema koje smo obradili, a dobar broj i uspešno integrisali u svakodnevicu zaposlenih ove kompanije. (slike ispod: prva dve su GameLearn igre za učenje – Triskelion i Mars, treća je Terf 3D svet za učenje i kolaboraciju).

Teško je na ovako malom prostoru izdvojiti sve što smo naučili iz tog istraživanja, ali jedan zaključak koji želim da podelim sa vama je da tržište, dakle, već postoji i izuzetno brzo raste.

Ovi tehnološko napredni alati su već sada dostupni i nisu nužno skupi, tako da, ako već niste, vreme je da se probudite i počnete makar da eksperimentišete.

Što pre to uradite, pre ćete razumeti šta sve digitalna transformacija znači i kako se menjaju uloge svih aktera u procesu obuke i razvoja – i menadžera i trenera i sistema.

Jer kao što rekoh već u prvom pasusu – očekivanja od funkcije obuke i razvoja u kompanijama postaju sve veća. Da uspešno upravljate ovom funkcijom moraćete, vrlo uskoro, da se nosite i sa pametnim softverskim algoritmima, što znači da ćete morati mnogo bolje nego do sada da razumete i sam biznis, ali još važnije – svoje zaposlene i ono što oni rade.

Stoga, ne samo da digitalizacija neće dehumanizovati obuku i razvoj zaposlenih, već upravo suprotno – dobićemo najzad dugo očekivano prepoznavanje izuzetne važnosti funkcije obuke i razvoja, pa i celog HR-a u organizaciji.

Srećnu digitalizaciju želim!

Nikola Jovanović

Tuturutu Consulting

Povezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button