HR World predstavlja inovativni koncept za jačanje HR struke kroz deljenje znanja i povezivanje različitih zainteresovanih strana.

HR WORLD organizacija kao zajednica HR profesionalaca Adria regiona ima za cilj transformaciju HR funkcije iz nekadašnje kadrovske u savremenu, inovativniju i humaniju poslovnu funkciju sa strateškim uticajem.

HR WORLD gradi spone između akademske zajednice – univerziteti, pojedinačni fakulteti, centri za razvoj karijere, različita stručna/omladinska udruženja – i biznis zajednice utičući na dinamičniji protok i spajanje teorijskih i praktičnih znanja iz domena upravljanja ljudskim resursima.

Naš slogan je „Better HR for a better World“ – bolji HR za bolji svet. Jednostavno, ako je svaki zaposleni u kompaniji upućen na HR-a, po nama – promeniti HR funkciju značilo bi promeniti (bar malo) živote svih ljudi koji su danas zaposleni u regionu. Ako govorimo o tome da menjamo svest ljudi koji rade u HR-u i svi zajedno činimo da HR ima bolji učinak, naša pretpostavka je da će i zaposleni imati boljitak od toga.

INTEGRITET

I u poslu kao i van njega uvek se trudimo da održimo svoju reč.

HRABROST

Radimo ono što je važno čak i kada nije baš sve onako kako smo planirali.

POVERENJE

Svako u HR World-u uživa poverenje da realizuje svoje ideje. A mi smo tu da pomognemo u tome.

HR ne razume biznis. HR je biznis.

HR je strateški partner biznisa.

 Trebalo bi da sedi za strateškim stolom i bude uključen u sve važne odluke koje organizacija donosi. Ako kompanije govore da su ljudi ključni, kako onda funkcija koja se bavi ljudima nije ključna biznis funkcija?

HR kao pojedinac se nalazi u trostrukoj transformaciji – ličnoj, u toku je promena struke i ubrzano se menja organizacija, tj. najšire okruženje u kojem funkcioniše. Šta je potrebno kako bi HR adekvatno reagovao u ovako kompleksnoj situaciji? Generisanje i sistematizacija postojećih znanja i iskustava, kreiranje procesa koji odgovaraju poslovnim procesima i njihovim stalnim prilagođavanjem, ali i neprestanim ličnim usavršavanjem.

 Mora se stalno raditi na osvešćivanju biznisa o benefitima koje HR sektor donosi. Iako izgleda da je jako teško, u ovako kompleksnoj situaciji nikada nije bilo lakše „dokazati“ da su nosioci promena na početku i na kraju uvek ljudi te da stoga HR prirodno ima ogroman značaj u fasilitiranju tih promena od životne važnosti za sistem.

Nedostajući element u prihvatanju HR-a od strane biznisa jeste tvrdnja da „HR ne razume biznis“. Kako smo ovo čuli dosta puta, HR World se bacio na istraživanje te teme.

Korporativnih članova
1
realizovanih događaja
1
brojeva HR World časopisa
1
Back to top button