Remote Work

Tri načina da se osnaže zaposleni zaduženi za direktan kontakt sa korisnicima u hibridnom okruženju

Kada se svet rada podelio na one koji mogu da rade od kuće i one koji ne mogu, “prva linija fronta” se transformisala mimo svih očekivanja. Zaposleni zaduženi za direktan kontakt sa korisnicima – saradnici koji su na čelu interakcija sa klijentima, bolničari koji pružaju negu pacijentima i oni koji vode operacije na terenu – blagajnici, operateri, savetnici za usluge klijentima, i ostali – veoma dugo nisu bili dovoljno opremljeni tehnologijom i tek sada postaju deo istog razgovora o „budućnosti posla” kao informacioni radnici.

Onima koji su zaduženi za direktan kontakt sa korisnicima su potrebni pravi digitalni alati i namenski napravljen hardver za specifične načine na koje rade. Kompanije moraju da na inovativne načine nastoje da osnaže radnike na “prvoj liniji” sa pravim alatima koji će im dati osećaj svrhe, fleksibilnost da se prilagode novoj svakodnevnoj realnosti hibridnog sveta i znanje koje je potrebno za donošenje odluka na terenu i poboljšanje poslovnih rezultata. Evo tri načina kako da nastavite sa inovacijama za radnike na prvoj liniji.

1. Osnažite zaposlene davanjem osećaja svrhe

Zaposleni zaduženi za direktan kontakt sa korisnicima podjednako žele osećaj svrhe kao i svi drugi. Trebalo bi da se osećaju bliže kulturi kompanije, jer su oni ogledalo kompanije koje utiče na celokupan rezultat. Kada osećaju da imaju svrhu, njihova lojalnost se povećava i oni pružaju bolje usluge klijentima.

Angažovan zaposleni znači bolje poslovne rezultate. Dakle, zaposlenima i njihovim kolegama su potrebni posebni alati za podršku, kao što je Microsoft Viva, platforma za iskustvo zaposlenih u okviru Microsoft-a 365 i Microsoft Teams-a. Viva podržava povezanost, uvid, svrhu i rast, osnažujući ljude i timove da budu najbolja verzija sebe. Povezivanje celokupne radne snage kako bi mogli da rade zajedno i na zajedničkim ciljevima je ključno za uspeh kompanije.

Sa opštom dostupnošću Viva Connections, ovaj povezani odnos postaje lakši i inkluzivniji. Viva Connections zaposlenima na “prvoj liniji” pruža sve informacije na jednom mestu, kao što su vesti kompanije, zadaci, resursi, smene i još mnogo toga u toku svog posla. Ovo pomaže da se celokupnoj radnoj snazi, od „prve linije“ do korporacije, pruži mogućnost pristupa informacijama i učestvovanje u kulturi kompanije bolje nego ikada ranije.

2. Obezbedite alate koji omogućavaju fleksibilnost

Današnjim radnicima je potrebna mogućnost da ostanu povezani dok se kreću unutar hibridnog radnog mesta. Potrebna im je fleksibilnost u tome gde, kako i kada rade, zajedno sa jednostavnim načinima za lako utvrđivanje dostupnosti kolega i namenski napravljenim uređajima koji im omogućavaju da rade sa svojim kolegama neprimetno.

Prelazak na hibridni način rada je takođe doveo do dramatičnog pomeranja sa ličnih sastanaka na virtuelne posete. Zdravstvenim organizacijama je potrebno da bezbedno vide pacijente, što iziskuje brze inovacije u virtuelnoj nezi. Da bi se poboljšalo iskustvo virtuelne posete za svaku vrstu klijenta ili pacijenta, važno je koristiti rešenja koja sprovode lične komponente sastanka u digitalne.

Sa čekaonicom za virtuelne posete, možete osigurati da se svaki kupac ili pacijent oseća dobrodošlo. Ova i druga obaveštenja mogu pomoći u smanjenju ličnih dolazaka i mogu se automatski povezati sa virtuelnim posetama zakazanim preko Microsoft Bookings-a. Klijenti i pacijenti mogu da se pridruže svojoj virtuelnoj poseti iz mobilnog pretraživača bez potrebe za instaliranjem aplikacije – što proces angažovanja čini još lakšim.

3. Opremite zaposlene na “prvoj liniji” odgovarajućim znanjem

Tradicionalno nedovoljno opremljeni tehnologijom, sistem rada onih na “prvoj liniji” uglavnom se svodi na procese zasnovane na papiru. Isporuka pravih digitalnih alata i informacija direktno do pomenutih zaposlenih je od suštinskog značaja. Oni moraju biti u mogućnosti da lako dođu do pravih ljudi, pronađu podatke koji su im potrebni za brže donošenje obrazovanih odluka, ali i dele uvid i podatke i sa neposrednim kolegama i sa rukovodstvom.

Kada imaju prave informacije u pravo vreme, mogu da donesu ispravne odluke, kako za poslovanje, tako i za klijenta. Jedan od procesa koji je doživeo ogromnu digitalnu transformaciju je okretanje od lične ekspertize ka stručnoj pomoći na daljinu, kako bi se pružile smernice i znanje na terenu u realnom vremenu. Ova iskustva su besprekorna kroz Teams integraciju sa uređajima koji su skrojeni za radnike na „prvoj liniji“. Znanje se takođe ne odnosi samo na uvide na terenu, već je takođe važno u interakciji sa klijentima i pacijentima.

Budućnost hibridnog rada za zaposlene zadužene za direktan kontakt sa korisnicima.

Oni moraju imati osećaj povezanosti sa svojom organizacijom, potrebna su im fleksibilna rešenja koja podržavaju jedinstvene načine na koje rade i pravo znanje za izvršavanje odluka na terenu – posebno za hibridni svet. Kada se svi zaposleni – od onih koji se bave informacionim tehnologijama do zaposlenih koji su zaduženi za prvu interakciju sa klijentima ili korisnicima – osećaju cenjeno, osnaženi su pravim alatima za obavljanje svog posla i pravom kulturom koja im pruža podršku, onda svi rade bolje, a ceo posao funkcioniše bolje.

Povezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button