hr world časopis no.10

WE ARE ALL HUMANS

Aktuelne teme

HR World časopis u svakom broju obrađuje najaktuelnije teme u okviru HR profesije.

Ekspertska perspektiva

HR World časopis prikuplja veliki broj autorskih tekstova najvećih HR eksperata u regionu i svetu.

Baza znanja

HR World časopis predstavlja svojevrsnu bazu znanja koja može unaprediti vaš performans.

Prethodna izdanja

HR World No.1 HR Redesign

Slon je u sobi – eto, neko je rekao.

HR World No.2 Disruption

Revolucija, ne evolucija.

HR World No.3 Purpose

Šta je vaša svrha?

HR World No.4 Transformation

Transformacija ili status quo?

HR World No.5 Experience

Ready for the unicorn experience.

HR World No.6 Autenticity

Explore: How can HR be more authentic?

HR World No.7 Organisational Design

HR as a master of organizational design.

HR World No.8 Business Impact

It’s all about that business impact!

HR World No.9 Well-being

Diving into well-being & mental health trends.

hr world časopis no.9

DIVING INTO WELLBEING & MENTAL HEALTH TRENDS

Primeraka
1
Autora
1 +
Izdanja
1

Ručno oslikane naslovnice 3. broja

Želiš da se tvoja kompanija nađe u sledećem HR World časopisu?

Zašto HR World časopis?

HR World časopis publikacija donosi inovacije i trendove u HR-u kroz tekstove relevantnih autora. Časopis se u tiražu od 2000 primeraka besplatno distribuira biznis zajednici. Pored HR publike, časopis je usmeren i na C-level, kako bismo zajedno bolje pozicionirali i iskoristili prednosti moderne HR funkcije u komunikaciji. Časopis ima svoju redakciju sastavljenu od stručnog i naučnog urednika, novinara, volontera, fotografa i dizajnera. 

Back to top button