HR World korporativni član

O nama

Fokusirani smo na povećanje dostupnosti lekova pacijentima kako bismo unapredili njihovu zdravstvenu negu i zaštitu.

Kako? Specijalizovani smo za razvoj ‘off-patent’ (generičkih i biosimilarnih) lekova. To znači da razvijamo pristupačnije verzije visokokvalitetnih lekova kada njihovi patenti isteknu. Za nas pionirski pristup pacijentima znači: nalaženje novih načina na koji razvijamo nove proizvode u skladu sa potrebama pacijenata, način na koji proizvodimo najsavremenije lekove po cenama koje su pristupačne i način na koji obezbeđujemo lekove pacijentima kojima su potrebni.Kao vodeći snabdevač ‘off-patent’ lekova – koji čine oko 80% lekova širom sveta – visokokvalitetne lekove činimo pristupačnijim.

Zašto? Jer lekovi mogu biti od pomoći samo onda kada stignu do onih kojima su neophodni. Iako mogu biti delotvorni, originatorski lekovi su često previše skupi za mnoge zdravstvene sisteme i pacijente. Razvijanje ‘off-patent’ lekova čini ih pristupačnijim i dostupnijim.

Naši lekovi dolaze do oko 500 miliona ljudi svake godine, generišući više od 17 milijardi USD direktnih ušteda samo u SAD i Evropi, unapređujući zdravstvene sisteme oslobađanjem resursa i rezultirajući ukupnim društvenim uticajem koji se procenjuje na više od 180 milijardi USD godišnje širom sveta.

Vesti i blogovi kompanije

Sandoz ulazi u novu eru kao samostalni globalni lider i evropski šampion u generičkim i biosličnim lekovima

Sandoz, globalni lider u generičkim i biosličnim lekovima, danas slavi početak trgovanja akcijama na SIX švajcarskoj berzi (SIX Swiss Exchange) kao nezavisna kompanija. Nova kompanija je uključena u ključnih šest tržišta i ima kreditni rejting investicionog nivoa koji joj daje jaku konkurentsku poziciju. Dobro je pozicionirana za kontinuirani profitabilan rast kao samostalni globalni lider i evropski šampion u generičkim i biosličnim lekovima.

Foto galerija

Back to top button