HR World korporativni član

O nama

Kompanija Telekom Srbija zauzima vodeću poziciju na tržištu telekomunikacija u Srbiji i omogućava jedinstveno i integrisano korisničko iskustvo. Poslujući u Srbiji pod brendovima mts, Supernova i m:SAT TV kompanija pruža usluge mobilne i fiksne telefonije, televizije i interneta. Uvođenjem novih usluga i primenom najsavremenijih tehnologija, kompanija nastoji da omogući globalnu povezanost i da stvaranjem uslova za izvanrednu komunikaciju obogati život lјudi.

Kontinuiranim ulaganjem u dalјi razvoj i modernizaciju telekomunikacione infrastrukture, mreže i usluga, kompanija je u mogućnosti da uspešno odgovori na sve izazove, zahteve i očekivanja korisnika. Takođe, kreirajući nove trendove, kompanija podstiče razvoj novih korisničkih iskustava. Telekom Srbija posluje u okviru Telekom Srbija grupe koja poseduje raznovrsan portfolio telekomunikacionih usluga u više zemalјa u Evropi, opslužujući više od 11 miliona korisnika, dok je globalno prisutna putem prodaje usluga televizije širom sveta.

Vesti i blogovi kompanije

Tu gde ste vi

Kompanija Telekom Srbija zauzima vodeću poziciju na tržištu telekomunikacija u Srbiji i omogućava jedinstveno i integrisano korisničko iskustvo. Poslujući u Srbiji pod brendovima mts, Supernova i m:SAT TV kompanija pruža usluge mobilne i fiksne telefonije, televizije i interneta. Uvođenjem novih usluga i primenom najsavremenijih tehnologija, kompanija nastoji da omogući globalnu povezanost i da stvaranjem uslova za izvanrednu komunikaciju obogati život lјudi.

HR World video sadržaj

Naše vrednosti

Postani deo našeg tima

Idealan kandidat za našu kompaniju je mlada osoba sa završenim visokim stepenom stručne spreme, najčešće tehničke struke. To je osoba razvijenih komunikacionih veština koja poseduje korisničku orijentaciju (kako ka eksternim tako i internim korisnicima) – jer sve naše aktivnosti počinju i završavaju se sa korisnikom. Spremnost za rad u timu i saradnju je takođe odlika idealnog kandidata, jer sve naše ciljeve ostvarujemo kroz timski rad i saradnju, uz deljenje znanja i iskustva sa kolegama i ostvarivanje zajedničkih rezultata. Izuzetno nam je važno da kandidat bude otvoren i spreman na učenje i kontinuirano usvajanje novih znanja i veština kako poslujemo u industriji i na tržištu koje karakteriše promena kao jedina konstanta i učenje i prilagođavanje su deo svakodnevnice i neophodni za kontinuirano unapređenje kvaliteta kojem težimo. Orijentisani smo ka postizanju rezultata i očekujemo da novi članovi tima budu odgovorni uz veštine efikasnog planiranja i prevazilaženja izazova.
Važno je pažljivo pročitati i obratiti pažnju na opis i zahteve oglasa na koji se prijavljujete. CV treba da bude koncizan i pregledan, da sadrži informacije koje su od značaja za posao za koji aplicirate. Podrazumevamo da će se kandidati pripremiti za intervju, a to se pre svega odnosi na istraživanje informacija o kompaniji i poziciji za koju ste aplicirali. Pripremite se za intervju, razmislite o svojim odgovorima na najčešća pitanja, kao i o tome šta je za vas ključno da saznate. Budite svoji i razumno iskreni, jer za obe strane je korisno da se kroz intervju što bolje upoznate – jer samo tako se smanjuje mogućnost da se zaposlite na poziciji koja vama ne odgovara. U slučaju negativnog ishoda selekcije, iako to samo po sebi nije prijatno iskustvo, probajte da ga sagledate sa pozitivne strane. Ako je kompanija procenila da vi niste kandidat za tu poziciju, onda i taj posao odnosno kompanija nije za vas. Svako iskustvo je značajno i može vam pomoći da dodatno unapredite svoje veštine
Back to top button