O HR karijeri sa...Uncategorized

O HR karijeri sa Sandrom Gucul-Milojević

U današnjoj epizodi formata “O HR karijeri sa…” razgovarali smo sa Sandrom Gucul-Milojević, Head of HR u Hedwell kompaniji. U nastavku vam prenosimo Sandrina razmišljanja o HR-u kroz nekoliko pitanja, kao i savete i preporuke koje želi da prenese zajednici.

Koja je najveća zabluda sa početka tvoje karijere?

Da bi bio HR dovoljno je da voliš ljude. 

Ispunjavajuće je pratiti ciklus zaposlenih od selekcije, onboardinga, kroz treninge, ocene performansa. Relationship-based pristup je neophodan ali nije dovoljan za uspeh u svima aspektima HR-a. Sa jedne strane nije ni održiv, kada su u pitanju izazovni razgovori (odbijanje kandidata, komunikacija sa neuspešnim performerima, konstruktivan feedback) a sa druge strane, premisa sviđanja je vrlo blizu profesionalnog bias-a. Mnogo bolji izbor su međusobno razumevanje i poštovanje na svim relacijama.

Kada bi danas bila HR junior, šta bi promenila u svom pristupu?

Imala sam sjajne mentore kroz karijeru, HR profesionalce i ljude iz biznisa. Savete koje su mi davali u početku sada bih drugačije prioritizovala. Na samom vrhu liste bi mi bilo građenje odnosa i više slušanja, i drugih i sebe.

Koliko se promenio tvoj doživljaj HR-a na početku karijere i sada?

Odgovor na ovo pitanje je verovatno sličan za sve profesije, ne samo HR-u. U najvećoj meri se promenilo shvatanje strateškog uticaja pozicije. Kada počinjete kao junior, uticaj doživljavate kroz listu svakodnevnih poslova koje obavljate. Svaka promena poslova i aktivnosti, drugačiji projekti, nove lokacije, šire krug mogućeg uticaja. Sa iskustvom, perspektiva se pomera od task-oriented ka strategic-oriented a sa njom i način i doživljaj rada. 

Koje su to veštine i znanja koja HR treba da razvije i unapređuje tokom karijere?

Dobar HR treba da poznaje biznis. Ovaj pristup postavlja temelje razumevanja pozicije u organizaciji. Da li razumete svoje poslovanje? Da li poznajete kako vaša kompanija zarađuje novac? Što bolje razumete posao end-to-end, uspešniji ste u poslu koji obavljate i pomažete kompaniji da ide napred.

Koji je tvoj najveći izazov na trenutnoj poziciji i kako ga rešavaš?

Kompanija u kojoj radim skoro se pridružila većoj korporaciji. Ova godina je godina integracije između dve kompanije. Jedna od osnovnih planiranih aktivnosti je HR integracija koja podrazumeva usklađivanje svih procesa i procedura. Izazov je veliki i uzbudljiv jer do sada nisam imala iskustva u ovakvim procesima. ☺ Srećna sam jer je tim sa kojim sarađujem na ovom projektu motivisan, uključen i profesionalan. U stalnoj smo komunikaciji, osluškujemo atmosferu i pratimo pitanja zaposlenih. Očekujem da integracija uspešno ispuni očekivanja i ljudi i biznisa.

HR i biznis – kakvo je stanje na toj relaciji danas po tvom mišljenju?

Kokoška ili jaje pitanje. ☺ Poslednjih nedelja su se pojavila bar dva Linkedin posta sa i van našeg područja, u kojima su ljudi sa visokih menadžment nivoa predstavili HR kao funkcije bez vrednosti, prenosioce i izvršioce. I ponovo se vraćamo na biznis – da li treba edukovati biznis da prepozna vrednosti HR-a ili treba edukovati HR da preuzme inicijativu i predstavi se biznisu? Verujem da je druga opcija realnija i ostvariva. Sami HR-ovi treba da budu ambasadori svoje profesije. 

HR kao strateška poslovna funkcija – šta nam nedostaje da bismo ovo ostvarili?

Odgovor je povezan sa prethodnim. Budimo ambasadori svoje profesije. Potrebno je da slušamo i gradimo odnose, da razumemo biznis kojim se kompanija bavi. Potrebno je da iniciramo sastanke sa svima koji mogu da nas podrže u širenju i produbljivanju znanja – sa drugim odeljenjima kao što su Prodaja, Proizvodnja, Development, Finansije, Menadžment. Koristite mentoring za učenje, rast i građenje odnosa, kada god ste u prilici, i prihvatite različite modele – formalne i neformalne. Treninzi i edukacije su alati na razvojnom putu, ali je od izuzetne važnosti da vas neko usmerava, suočava sa realnošću, izaziva, vodi kada je potrebno i prepušta da vodite kada ste spremni.

Koji segment HR-a najradije istražuješ?

Performance management. 

Kvalitetan performance management je važan za svaku organizaciju. Kroz formalne i neformalne procese, omogućava da svi idemo istim putem u istom pravcu, dok svako ostvaruje svoj potencijal na najbolji mogući način. Pitanje kvantifikovanja uspeha ima dugu istoriju i stalne transformacije, kako izraziti brojem (ili nekom drugom merom) beskonačne ljudske različitosti i da tom broju prethode procesi koji ispunjavaju najrazličitije zahteve, strateški značaj; detaljnu analizu zasnovanu na merljivim činjenicama; da je proces moguće organizovati u praksi i da je efiksan, agilan, kratak a u isto vreme otvoren, ispravan, da ima mogućnost korekcije itd. Od KPIs, Bell Curve, preko OKRs, do agilnog i kontinuiranog performansa – zanimljivo je i izazovno biti u toku sa transformacijama kroz koje ovaj proces prolazi. Transformacije su inicirane novim industrijskim trendovima i promenama u globalnim poslovnim strategijama sa jedne strane ali i istraživanjem pojedinaca i timova sa druge strane, koji tragaju za “svetim gralom” –  savršenim performance management procesom.

Tvoja preporuka za one koji ulaze u HR danas, a nisu početnici u poslu je…?

Upoznajte se kako funkcioniše HR u kompaniji u kojoj radite, razlikuje se od industrije do industrije, čak i u samim industrijama. Upoznajte se sa HR alatima (sistemima) koje koristite.

Potražite mentora za oblasti u kojima radite ili vas zanimaju. Gradite odnose za zaposlenima, uz obostrano razumevanje i poštovanje.

Ako bi promenio/la industriju u nekom trenutku, šta bi te uvek vratilo HR-u?

Novi izazovi, novi pogledi, novi pristupi.

Svet u kojem živimo se menja velikom brzinom. Načini na kojima se rade poslovi se značajno unapređuju na svake 2-3 godine. Procesi kakve danas poznajemo vrlo verovatno će biti prevaziđeni i transformisani do 2025. godine. HR je profesija koja još uvek sazreva i traži uvek različite načine za poboljšanje, od procesa koji prate nove zakone i legislative, do analitike, tehnologije, očekivanja zaposlenih.

Najvažnija lekcija koju si naučio/la u dosadašnjoj karijeri?

Greške se najčešće dešavaju zbog propusta u komunikaciji, i to uglavnom zbog pretpostavki. ☺ Bilo mi je potrebno vreme da prihvatim ovu izjavu i da prepoznam situacije u kojima može da se primeni. Danas se takve situacije dešavaju retko, ali i dalje imam uključen alarm za pretpostavku i nikada ne baziram aktivnosti ili odluke samo na osnovu nje. 

Povezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button