Learning & Development

Case study: In-house edukacija menadžera na najvišem nivou

3 ključna uvida sadržana u ovom blogu:

  •  Kako napraviti sveobuhvatnu internu akademiju za menadžere
  •  Koje su ključne teme koje svaki menadžer treba da zna
  •  Koja je važnost davanja povratne informacije

Istraživanje zadovoljstva zaposlenih nam je pokazalo da u organizaciji postoji velika potreba za edukacijom i treninzima, tako da, uvažavajući sugestije naših zaposlenih, svesno i kontinuirano nastavljamo i ove godine sa edukacijom kako bismo doprineli kreiranju željene organizacione kulture i maksimalno efikasne organizacije. 

Na osnovu rezulatata dobijenih analizom potreba organizacije, kreirali smo program “MK Menadžerska Akademija”. Program treninga se ove godine organizuje po drugi put i održava u drugačijem formatu u odnosu na prethodnu. 

Predavanja su podeljena u pet modula, odnosno jedan modul po danu.

Ključne teme koje su obrađene na akademiji su: 

  • vođenje timova, 
  • organizaciona kultura kojoj želimo da težimo, 
  • mentorstvo i koučing, 
  • kako da pregovaramo i koristimo uticaj. 

Poseban fokus bio je na upravljanju ljudima i inovativnim promenama u organizaciji – davanje povratne informacije, sistemu nagrađivanja i načinu plaćanja zaposlenih, ali takođe i poseban akcenat je stavljen na radno pravo i zakonsku regulativu koja se odnosi na zaposlene. Ove godine se na MK Akademiji pridružio i tim finansija koji su držali predavanje pod nazivom “Finansije za nefinansijere“.

Kako su moduli izgledali?

I modul – organizaciona kultura, mentorstvo i coaching

I modul baziran je na obrađivanju tema o organizacionoj kulturi i iskustvu zaposlenih, mentorstvu, koučingu i emocionalnoj inteligenciji, stvaranju timova visokih performansi, ali isto tako o njihovoj motivaciji i delegiranju i kako je najbolje raditi sa menadžerima.

Organizacionu kulturu i iskustvo zaposlenih je ove godine malo bliže predstavila direktorka ljudskih resursa MK Sistema – Marina Rakić. Marina je objasnila značaj organizacione kulture i kako da pozitivno utičemo na nju, ali takođe i trenutnu organizacionu kulturu MK sistema i kulturu ka kojoj težimo. Govorila je i o principima agilnog liderstva i kako voditi timove prema vrednostima koje sistem podržava.

Kroz kratku anketu kolege su imale priliku da podele svoje iskustvo i svoj pogled na kulturu unutar sistema. 

Mentorstvo nam je bliže približila Marija Jekić, HR Menadžerka u Carnex-u. Menadžeri su imali priliku da se upoznaju sa tipovima mentorstva ali isto tako i da saznaju koji su to koraci ka ostvarivanju uspešnog mentorskog odnosa.

Marija je učesnicima prezentovala od kojih tipova uloga se sastoji uspešan tim i kako da dodjemo do njega. Istakla je da su  poverenje, produktivi konflikti, posvećenost, odgovornost i želja i težnja ka timskom rezultatu preduslov za visokoproduktivan tim. Takođe smo prošli temu delegiranja i objasnili zbog čega je delegiranje određenog dela posla važno za razvoj zaposlenih.

Važnost Coaching-a nam je predstavila Sara Kresojević, HR BP u MK Group. Istakla je zašto je on važan u današnjem vremenu ali i predstavila princip MK Coaching modela koji se bazira na podizanju svesti i preuzimanju odgovronosti. Učesnici su kroz vežbu coaching-a i kratku igru imali priliku da i sami primene jedan od modela coachinga.

Znajući da je za uspešnog lidera potrebno mnogo više od samog intelekta, pričali smo takođe i o podizanju svesti o potrebama razvoja i značaja emocionalne inteligencije kod svakog pojedinca unutar organizacije.

Koleginica Una Blažević– HR Menadžerka u Sunok-u je kroz primere objasnila važnost dobrog odnosa između menadžera i zaposlenog i podelila sa učesnicima “trikove” kako da uspešno rade sa kolegama u organizaciji, a takođe i važnost da u svakoj prilici sagledaju situaciju iz tuđih cipela kako bi imali objektivnu sliku.

II modul – pregovaranje

Kako znamo da “Lepa reč i gvozdena vrata otvara“, na II & III modulu Una je istakla da najuspešniji u poslovanju upravo jesu zaposleni koji kreiraju pozitivne promene, imaju izvanredne interpersonalne i komunikacione veštine.

Zanimljivost koju je podelila sa kolegama jeste da su udeo mimike, gestikulacije i izraza lica čak 55% delovi komunikacije koji se odmah uočavaju i najviše ostavljaju utisak na sagovornika, dok 38% čine glas i ton, a samo 7% sam sadržaj rečenice. Ukazala je i na konflikt razlika u mišljenju između dve ili više osoba ili grupa koje pokušavaju da utiču na situaciju kod svih zainteresovanih strana i na to da menadžeri trebaju da uspešno upravljaju njima.

Kako je dobar deo našeg poslovanja oslonjen na prodaju i održavanja poslovne mreže i korišćenje uticaja, Una je približila temu kroz primere i sredstva kojim se možemo koristiti u pregovaranju

III modul – upravljanje promenama i upravljanje vremenom

Sara nam je bliže predstavila važnost upravljanja promenama. Kako se svet brzo menja i uticaj globalizacije je sve veći, naročito u pogledu tehnologije, samim tim i konkurencije, od kompanija se zahteva sve veća agilnost.

U svetu u kome živimo promene su jedina konstanta i biće sve učestalije i intenzivnije što se najbolje vidi u poslednje dve godine. Samo agilne, fleksibilne i prilagodljive kompanije biće uspešne u tome, a lideri budućnosti oni koji su sposobni da vode i iniciraju promene.

Kako vreme ne možemo da zaustavimo, sačuvamo, prodamo ili kupimo, Marina je govorila o upravljanju vremenom i boljoj organizaciji. Najbitnije kod uspešnog upravljanja vremenom jeste da svoje zadatke plairamo unapred i svako treba da pronađe svoj idealan način rada. Istakla je da su najveći “kradljivci vremena“ neodlučnost i kašnjenje, lična neorganizovanost, neodstatak samodiscipline, nepostojanje prioriteta i loša komunikacija.

Kako se u poslednje vreme sve više suočavamo sa deficitom radne snage, istakla je i kako zajedno možemo doprineti boljoj regrutaciji i selekciji kandidata, ali i važnost imidža kompanije u celom procesu.

Učesnici su imali priliku da detaljno prođu kroz korake procesa upravljanja performansom, ali i da uoče da proces upravljanja performansom nije nešto što radimo jednom godišnje, već da je to kontinuirani proces koji nam pomaže da radimo efikasnije, bolje i pametnije.

Ovaj proces ne pomaže nam samo da ostvarimo kompanijske ciljeve i obezbedimo bolju poziciju na tržištu. On nam pomaže da se i sami stalno razvijamo i unapređujemo, što je jedna od vrednosti naše kompanije.

Kroz primere i vežbu, menadžeri su prošli proces davanja povratne informacije – feedback-a. Marina je takođe predstavila kako funkcioniše MK Sistem nagrađivanja i vrste MK nagrada.

IV modul – radno pravo

IV modul nam je održala Danijela Havrilčak – Menadžerka za HR procese u oviru MK Sistema, koja je bliže predstavila radno pravo.

Kako često zna da bude pogrešno protumačen, Danijela je detaljno objasnila hijerarhiju radnopravnih akata i koliku agilnost kompanije imaju unutra primene istih. Menadžeri su imali prilike da se detaljno upoznaju sa vrstama ugovora koje sklapamo sa zaposlenima kao i njihovim elementima i limitirajućim faktorima.

Kako se u većinskom delu naših kompanija primenjuje preraspodela radnog vremana, Danijela je objasnila i predstavila kako na najbolji način isti primeniti. Najinteresantniji deo predavanja jeste bila simulacija obračuna zarada i prikaz njegove kompleksnosti. Najbitniji deo našeg poslovanja jesu ljudi koji čine našu organizaciju te je poseban fokus bio usmeren na Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu.

Istaknute su vrste mobinga kao i koja ponašanja dovode do mobinga. Takođe su istaknuta prava i obaveze obe strane ali i koje su posledice mobinga i koja je naša uloga u istom.

V modul – Finansije za nefinansijere

V modul su održale kolege iz Sektora finansija koje su se ove godine priključile akademiji i održale predavanje – Finansije za nefinansijere.

Andrija Vuković, CFO MK Grupe, objasnio je važnost finansijskog sektora u organizaciji. 

Dimitraki Zipovski, CFO Carnex-a, detaljno je objasnio kako se radi analiza investicija i da bez dobre analize nema dobrih odluka.  

Vladimir Racković, Direktor trezora MK Group, bliže je obajsnio način na koji funkcioniše trezor, kako izgledaju konsolidovani izveštaji i čemu služe. 

Na temu poreza predavanje je održala Olivera Došlić, Poreski savetnik MK Group, koja je podelila svoje višegodišnje iskustvo i kroz praktične primere istakla njegovu važnost. Vesna Lečić, direktorka kontrolinga MK Group, zajedno sa timom kontrolinga iz divizija, predstavila je ulogu kontrolinga u organizaciji.

Istakli su da kontroling nije kontrola već da kontroling predstavlja podršku menadžerima u sprovođenju strategije i pretvara podatke u informacije koje imaju dodatnu vrednost. Diviziju Sugar je predstavila koleginica Ana Cvetković, diviziju Meat – Mina Vuković, diviziju AgrarSmiljana Anđelić, a kontroling MK Groupe – kolega Miloš Kolavčić.

O način kako skeniramo i analiziramo tržište kada je širenje biznisa u pitanju nam je malo više pričala koleginica Aleksandra Stolić, menadžerka za spajanja i akvizicije MK Group. Aleksandra je iz prethodnog iskustva i situacijama sa kojima se suočio MK sistem približila važnost M&A odeljenja u našoj organizaciji.

Hvala svim koleginicama i kolegama koji su prisustvovali Akademiji. Prema njihovim komentarima možemo reći da je Akademija i više nego uspešna i da su im predavanja bila od velikog značaja. Sami menadžeri sistema su uočili značaj konstantnog razvoja veština upravjanja ljudima i zato sa ponosom možemo da istaknemo da je

Akademiji prisustvvalo više od 100 naših menadžera. Nastavićemo da osluškujemo kako naš sistem funkcioniše, koje su potrebe naših zaposlenih, kao i da se trudimo da se trend uspešnih MK Akademija i dalje nastavi.

Autor: Sara Kresojević, HRBP, MK Group

O kompaniji:

MK Group predstavlja sinonim za uspešno i održivo poslovanje gotovo četiri decenije. Našu pokretačku snagu ne čini samo tim od 6000 zaposlenih, već i više desetina poslovnih saradnika. Zahvaljujući korporativnom upravljanju i stabilnoj saradnji sa svim relevantnim partnerima, kompanija je tokom svih ovih godina postala lider u tri oblasti poslovanja: poljoprivreda i prehrambena industrija, turizam i sektor nekretnina i obnovljivi izvori energije.

Tokom gotovo četiri decenije uspešnog rada, kompanija je proširila poslovanje širom Jugoistočne Evrope sa posebnim akcentom na 4 zemlje regiona: Srbiju, Sloveniju, Hrvatsku i Crnu Goru. Sva ova tržišta danas jasno prepoznaju da cilj kompanije MK Group nije samo stvaranje dobrih finansijskih rezultata već i razvoj 123 lokalne zajednice u kojima poslujemo. Kada govorimo o unapređenju zajednica, mislimo pre svega na naše ljude, saradnike, institucije i društvo u celini.

 

Povezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button