Culture

Kakvu kulturu zaista živi tvoja organizacija?

Ovu priču bih želeo da krenem malo pre opeglanih odela, satenskih kravata i visokih potpetica. Zapravo, želeo bih da krenem dosta pre svih tih korporativnih standarda na koje se adaptiramo. Krenuo bih od detinjstva i porodice. 

Možete misliti da je psihoterapijska floskula da sve kreće iz tih ranih odnosa ali tako je, kako je. Ljudi su socijalna bića i pripadnost grupi jeste važna potreba koju imamo. Jedan od važnih procesa kroz koje u detinjstvu prolazimo je proces uklapanja u porodična iskomunicirana i neiskomunicirana pravila – šta je u porodici priihvatljivo, šta nije, šta se očekuje od vas, šta se očekuje od ostalih i šta se dešava u stresu. Sva ova pravila postaju okosnica koju jednu porodicu čini porodicom. 

Zapravo, ova i slična pitanja postaju ono što baš vašu porodicu razlikuje od ostalih. 

Sa druge strane, sva ova pravila postaju standard ponašanja, razmišljanja i osećanja u odnosu na koja gradimo sisteme vrednosti i reakcije na stimuluse. Generalno, u odnosu na koja bivamo vaspitavani. Već posle par godina, više nema potrebe da vas neko tamo spolja podseća na sve ovo. Ona postaju deo vas! 

Ovaj proces prolazimo puno puta kroz život. Isto se dešava i u vršnjačkoj grupi, školi kao i na poslu. Ulaskom u bilo koju za nas bitnu grupu osećamo važnu potrebu da se uklopimo i da budemo prihvaćeni. A koji je najbolji način da budemo prihvaćeni? Pa upravo tako što ćemo se kao i mnogo puta kroz život do tada, uklopiti u pravila koja nam komuniciraju ili, još češće, ne komuniciraju. 

Tako možemo da zamislimo da je taj čuveni „onboarding“ period upravo period kada naš novozaposleni detektuje sve te standarde i pravila i gradi odgovor na pitanje: „Šta se očekuje od mene ovde?“ Neke od tih poruka će naš novozaposelni dobiti tako što će pročitati fensi umivene poruke ispisane po zidovima kancelarija ili na sajtu. Druge, jako slične, dobiće kroz intervju za posao od HR-a ili menadžera. Ove poruke su jasne, lepo sročene, kontrolisane i promišljene. Svakako su produkt ozbiljnog procesa definisanja vrednosti, misije i vizije kompanije. 

Na žalost, samo su deo poruka koje će naš novozaposleni registrovati. 

Tako će naš novozaposleni na hodnicima kompanije sresti buduće kolege koji će imati neke „dobronamerne“ savete, zatim će prisustvovati sastancima na kojima će čuti i osetiti brojne poruke. Onda će naš novozaposleni naučiti kako kompanija reaguje na greške, kako kompanija reaguje na konflikte, kako se reaguje na granice u radnom vremenu, na odbijanje zadataka, na različita mišljenja…. Tako će naš novozaposleni steći još neke poruke o pravilima u kompaniji.

Često se dešava da se ove poruke međusobno jako razlikuju. Tako će jedna kompanija na zidu imati zapisan timski rad kao vrednost a u praksi da živi kompetitivnost među zaposlenima. Tako će kompanija da na zidu ceni integritet a u praksi da živi poslušnost… Šta biva tada? Tada se novozaposleni nalazi zbunjen između onoga što kompanija kaže da živi i onoga što se dokazuje da kompanija ustvari živi. A šta onda biva? Isto što se desi i detetu kada gleda roditelje kako mu sa cigaretom u ruci govore da ne treba da puši. U prevodu, tada pravila koja žive postaju puno važnija od pravila koja pišu

Tako naš novozaposleni ulazi u proces prilagođavanja ovom sistemu vrednosti i već posle par meseci postaje potpuno integrisani zaposleni koji aktivno živi kompanijska pravila. I to ne ona sa zida, već baš ona iz prakse.

Set ovih pravila i normi koja određuju kako će se zaposleni ponašati i ophoditi prema sistemu, poslu, klijentima i kolegama nazivamo organizacionom kulturom.

Sećate se one razlike između normi odnosno vrednosti sa zida i iz prakse? Ova razlika pravi diskrepancu između idealne i trenutne organizacione kulture. Idealna organizaciona kultura je ona koju menadžment želi da kompanija živi, dok je trenutna kultura baš ona koju kompanija aktivno živi. 

Uvek mi je jako zanimljivo da se bavim ovom razlikom. Zanimljivo mi je da otkrijem kako je došlo do toga da menadžment komunicira i propagira jedan smer organizacione kulture a da kompanija živi često potpuno drugačiju kulturu. 

E ovo je prilika za usaglašavanje i osvešćivanje. Ovo je prilika za ono čuveno pitanje: ko je kriv? 

Krenimo od najveće žabe za progutati: nije bitno ko je kriv već šta je najfunkconalnije rešenje!

Zato bi za početak mogli da se zapitamo kakvu mi to organizaciju zaista želimo. Stop! Nećemo ponavljati izlizane floskule sa zida. Kakvu organizaciju ZAISTA želimo? Kako izgleda organizaciona kultura koja promoviše i živi sistem vrednosti kojim ćemo biti zadovoljni i lično i profesionalno? Kako se u takvoj organizaciji reaguje na greške? Kako se u takvoj organizaciji odnosi prema zadatku, kako prema kolegama, kako prema klijentima? Šta je bitno u takvoj organizaciji? 

Zatim, vreme je za sledeću žabu za progutati: jesmo li ZAISTA spremni da ovakvu kulturu živimo?

Siguran sam da ne zvuči kao teško pitanje. Ipak, jeste! Često ni sami nismo svesni koliko je promene u nama i oko nas potrebno kako bi promovisali zdravu i funkcionalnu organizacionu kulturu. 

Kada jasno, odgovorno, zrelo i autonomno odaberemo kulturu koju želimo da živimo vreme je za promene. I to jasne, precizne i fokusirane promene procedura, liderskih stilova, opisa poslova, ovlašćenja, odgovornosti, kompetencija, sistema nagrađivanja i kažnjavanja, komunikacionih kanala i svih ostalih faktora koji zapravo oblikuju kulturu koja se u praksi živi. 

Ova promena svakako nije jednostavna upravo zato što je korenita. Možemo da je zamislimo kao vreme da obrišemo načine na koje postupamo i delujemo i da napišemo nove načine. Ovoga puta, drugačije načine. Načine oslobođene od disfunkcionalnih uverenja i zabluda, oslobođene od linije manjeg otpora i ustaljenih praksi. Pričamo o novim, drugačijim i zdravim načinima. 

Kada napravimo promenu u nama, bićemo spremni i na promenu oko nas. Kada naučimo da upravljamo ovom promenom okruženja učinićemo organizaciju zdravom i oslobođenom disfunkcionalnih stega.

 

Autor: Uroš Mitić, HR Consultant, Balance Consulting

O Balance Consulting: Balance consulting je konsultantska kuća usmerena na rast i razvoj zaposlenih, timova ali i organizacije kao celine. Kroz usluge trening, coaching i rent-a-HR programa pomažemo organizacijama da osveste gde se nalaze, odrede gde žele da stignu a zatim smo tu i da pomognemo da do željenog cilja i dođu.

 

Povezani članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button